Het is fijn als u contact opneemt om de mogelijkheden te bespreken. Er zijn de afgelopen tijd veel aanmeldingen binnengekomen en er is hierdoor helaas een wachttijd ontstaan. Momenteel duurt het ongeveer 8 weken voor een traject gestart kan worden.

Verwijzers kunnen contact opnemen, TOP probeert ruimte te houden voor en/of voorrang te geven aan casussen met urgentie.