Er geldt op dit moment een aanmeldstop en er worden dus helaas geen nieuwe cliënten aangenomen.

Er wordt graag meegedacht over psychologen of praktijken met vergelijkbare expertise die een alternatief kunnen zijn, dus voelt u vrij om hierover contact op te nemen.

Voor consultatie (voor andere zorgverleners) en diagnostiek- en adviestrajecten (cliënten) rondom trauma, verwaarlozing en indicatietrajecten voor behandeling middels het NMT (Neurosequentieel Model voor Therapie) verwijs ik u naar TeamNEXT (www.teamnext.nl). In dit team ben ik ook werkzaam en worden nog wel cliënten aangenomen.

Voor verwijzers: momenteel is er helaas geen ruimte om voorrang te geven aan casussen met urgentie. Bovenstaande uitnodiging om te overleggen over alternatieven geldt hier natuurlijk ook.