Als u vragen heeft rondom u kind, kunt u contact opnemen met TOP om uw kind aan te melden. Dit kan telefonisch of via email. U kunt hierbij aangeven waar u tegen aan loopt en we bespreken samen of uw kind hiervoor bij TOP terecht kan.

Als de verwachting is dat u we u bij TOP verder kunnen helpen, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Mocht TOP van mening zijn dat u ergens anders beter geholpen kunt worden, bijvoorbeeld als u op zoek bent naar een bepaald specialisme, kunnen we suggesties doen of verwijzen naar collega's in ons netwerk van professionals.

Als een huisarts, school of andere betrokkenen willen doorverwijzen naar TOP kunnen ze altijd contact opnemen. Eventueel kan dan een vooraanmelding gedaan worden, die als aanvulling gebruikt kan worden als de ouders/gezaghebbenden zelf contact opnemen met TOP.

Aan aanmelding zijn geen kosten verbonden.