Na de aanmelding en voordat er met een onderzoeks- of behandeltraject gestart wordt, vindt er altijd een intakegesprek plaats. In dit gesprek gaan we verder in op de vragen en/of klachten. We zorgen dat we samen de hulpvraag duidelijk hebben en maken een plan van aanpak voor eventuele vervolgafspraken.

Als er al eerder onderzoek is gedaan of adviezen zijn gegeven dan vragen wij altijd of de verslagen daarvan wilt meenemen. Op die manier doen we dingen niet onnodig dubbel.

Bij de meeste intakegesprekken vragen we ouders om samen met hun kind naar de praktijk te komen. Op die manier weten we hoe iedereen tegenover de situatie en het inschakelen van TOP staat. We praten met iedereen bij elkaar, maar als het kan ook even apart met de ouder(s) en het kind. Op die manier hebben we ook alvast kennis gemaakt als er een vervolgafspraak komt.

Het kan natuurlijk zo zijn dat TOP, of uzelf, het idee heeft dat er andere of aanvullende expertise nodig is. Mocht dit het geval zijn kunnen we ook nu nog doorverwijzen naar de juiste plek of instantie of samenwerking afspreken.