Tijdens het intakegesprek kunnen we afspreken om onderzoek (diagnostiek) te doen. Dit doen we als er onderwerpen zijn die niet voldoende aan bod gekomen zijn of als we bepaalde dingen willen weten voordat we goed kunnen adviseren of behandelen. Soms is het bijvoorbeeld wenselijk om te weten wat het intelligentieniveau van uw kind is, of we willen eens op school meekijken omdat daar de problemen het meest naar voren komen. Onderzoeken kunnen daarom bestaan uit testen, gesprekken, observaties of een combinatie hiervan.

Tijdens het intakegesprek bespreken we samen welke onderzoeken er wenselijk zijn om u en uw kind het beste te helpen. We stellen dan dus het plan samen. Op die manier kan TOP meteen uitleggen, waarom bepaalde onderzoeken wenselijk zijn of juist waarom ze niet gedaan hoeven te worden. Ook heeft u meteen duidelijk hoeveel vervolgafspraken er nog nodig zijn en wat de eventuele kosten zijn die hieraan verbonden zijn.

Na een onderzoeksfase volgt altijd een adviesgesprek. Hierin bespreken we de resultaten en wat we met de resultaten gaan doen, is er behandeling nodig of biedt het verslag al voldoende handvatten om direct verder te kunnen?

In sommige gevallen is het niet nodig om onderzoek te doen. Dit kan het geval zijn als er al eerder onderzoek is gedaan door anderen of als er zo weinig aanvullende informatie nodig is, dat dit in de behandeling meegenomen kan worden.